Om Skogkraft


Skogkraft.no er nettbutikken for Pocketgrill, tilbehør og andre enkle produkt som eg he testa ut og brukar heile tida, anten på tur, på jobb eller heime. 

Foreløpig er hovudfokuset Pocketgrillen, men i framtida vil det også bli lagt til ting som for eksempel kan brukas til lagring og tilbereding av urter og sopp. Fleire turting kjem sikkert også til å kome. 

Mitt motto er "alltid på tur," og det gjenspeilar seg i utvalget her. Produktene skal vere enkle, effektive, kunne brukas på fleire vis og gjerne daglig. 

mvh Bjørn Nordstjerne